ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀ ਰਹਿਣਾ-ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛਰ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ-ੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ-ੜੇ ਮੱ-ਛ-ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇਗਾ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱ-ਟ-ਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਟੋਰੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਪੂਰ

ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ-ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ,ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.