ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ

ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ

ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੰਚ ਕੁ ਉਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਮਚ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੌ-ਣ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾਲ ਦ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਕੋਲੋਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਂ ਟੀਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.