ਲਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਸਣ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸ-ਵਾ-ਦ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਸਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲ-ਸ-ਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾ-ਨ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇ-ਦ ਵਿੱਚ ਲ-ਸ-ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਇਸ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ

ਖਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋ-ਸਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ 1 ਚਮਚ ਖਾਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।7 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 2 ਕਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ-:ਲਸਣ ਦੀਆਂ 2-4 ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਾ-ਡੀ ਡਿ-ਟੌ-ਕ-ਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ-:ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਦਮਾ-:ਇਹ ਦਮੇ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਲਈ-:ਇਹ ਦਿਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬ-ਲਾ-ਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ-:ਲਸਣ ਦੀਆਂ 2-4 ਕਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਕ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੀ-ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਡੱ-ਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.