ਇਹ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ 97% ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤ-ਰੀ-ਕਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੌਫ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਭਿੱ-ਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੌ-ਰੀ-ਡੰ-ਡੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਵੱਧੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.