ਰੋਜ ਘਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਰੂਰੁ ਵੇਖਿਯੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ-ਚੱ-ਤ-ਰ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੀਵਰ ਕਿਡਨੀ ਦਿਲ ਫੇਫੜੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਆਪਣਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਬਾਰਕ ਨਿਗਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦਰਦ ਸਿਰਦਰਦ ਬਾਹਾਂ ਦਰਦ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਮਾ ਟਾਇਮ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅ-ਕ-ੜ-ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟੈਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.