2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾੜ੍ਹ ਦਰਦ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੰਦ ਕ-ਢ-ਵਾ-ਉ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ, ਠੰਢੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂ-ਭ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਨਹੀਂ,ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਖੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ-ੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕ-ਢ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਨੌ-ਬ-ਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ-ੜ-ਕ-ੜੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀ ਫ-ੜ-ਕ-ੜੀ ਦੇ ਉਸ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੁ-ਰ-ਲੀ-ਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦ ਕ-ਢ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ-ਮ-ਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥ, ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.