ਬਵਾਸੀਰ-ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਬਜ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ,

ਜਿੰਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਰੇਲੇ ਛਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਉ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਦਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਗੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਹੈ15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.