20 ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲੋ ਵਾਲ ਏਨੇ ਲੰਬੇ, ਮੋਟੇ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਝੜਨੇ ਤੋ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਓ,ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾ-ਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ.ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰ-ਦ-ਰ-ਤਾ ਮੋਟੇ ਵਾਲ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣਗੇ.ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼

ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕ-ੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁ-ੜ ਹਲ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੱਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪਵੇਗੀ ਗੁ-ੜ-ਹ-ਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸਿਕਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਜਾ-ਪ-ਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੁੰਦਰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ.ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਚੱਤਰ ਐ-ਮ-ਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੱਨ ਗੁ-ੜ-ਹ-ਲ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਾ-ਹ-ਣੀ-ਆਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ .ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕ-ਢਾ-ਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ.

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ-ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੰਦਰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.