ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੰ-ਦ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ।ਦੇਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮ-ਸੂ-ੜੇ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਲੂਣ ਅਤੇ ਫ-ਟ-ਕ-ੜੀ ਸਿਰਕੇ ਵਿਚ ਘ-ਸਾ ਪਾਕੇ ਕੁੱਰਲਿਆ ਕਰਾਓ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੋ।। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਓ ।। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ।।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਦ ਕ-ਢ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.