Breaking News
Home / Entertainment / ਇਸ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਦਾਮ

ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਦਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਦਾਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ

ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਭੁ-ਣੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਂਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਠੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱ-ਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ

ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: