ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦਾੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱ-ਟੇ ਹੋਏ ਟੁੱ-ਕ-ੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ AVN400 ਦਾ ਇਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਲ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ-ਲ ਮਿ-ਲਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱ-ਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲਵੋ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿੰਮ ਚੂ-ਰ-ਣ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕਲੌਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੁੱਟਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿ-ਲਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਲੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਏ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਪ-ਤ-ਲੀ ਦਾ-ੜੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ-ਹਲਕੇ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ

ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉ-ਪਾ-ਅ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.