Breaking News
Home / Entertainment / ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਨ ਦਰਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਨ ਦਰਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਜਲਣ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਧਨੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ

ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ

ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।।ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਨ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਤੁਲਸੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: