ਵੈਸਲੀਨ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸਲੀਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸਲੀਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ

ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਲਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਸਲਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਲਿਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪਾਊਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਸਲੀਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਸਲੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਲਿੰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅਕੜਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *