11ਵੇ ਦਿਨ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ,ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੱਸ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.ਜੇਕਰ ਐਪ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ.ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ

ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਵ.ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *