Breaking News
Home / Entertainment / ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ

ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ।ਏਸ ਨੂਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ

ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਜਲਨ

ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 8950741741 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: