ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ-ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾ-ਰੰ-ਟੀ ਹੈ,ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਦੀ ਅ-ਸ-ਰ-ਦਾ-ਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਓ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂ-ਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਨ-ਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐ-ਨ-ਕ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾ-ਣ-ਗੇ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ, 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ,ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾ-ਲਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਅਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱ-ਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕ ਵੈਦ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂ-ਟ-ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸ-ਰ-ਬ ਰੋ-ਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਲਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਖਾਰਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ,

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਪੀਲੀਆ ਰੋ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋ-ਗ-ਦਾ-ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ9888002848,,9592120000 ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.