ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਇ ਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 70 ਤੋਂ 75 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਲੱਠੀ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ 15 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 15 ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਬਨਕਸ਼ਾ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮ ਨੱ ਕਾ ੨੦ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਜਵਾਮ 20 ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬ ਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਤੋਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਇੱਕ ਕਿ ਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝਾ ਮਿ ਸ਼ ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵੇਚੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾ ਰੀ ਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਏਸ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਉਣ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *