Breaking News
Home / Entertainment / 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ-ਮੋਟਾਪਾ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ-ਮੋਟਾਪਾ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ

ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਵਾਨੀ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ

ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਖਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁੰਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ

ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ

ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: