ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਖਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਚ’ 4 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰੋਂਗੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ-ਖ਼-ਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਛੋਟੇਪਣ ਦੀ ਟੇਡੇ ਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਗੋ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾ-ਫ਼-ਗੋ-ਈ ਵਾਲੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਨ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਢਿੱ-ਲੇ-ਪ-ਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਖ਼-ਤਾ-ਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਛੋ-ਟੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਟੇ-ਢੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸ-ਮਾ-ਧਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *