ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਇਹ 1 ਚੀਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕ-ਰ-ਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁ-ਆ-ਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹ-ਨੂੰ-ਮਾ-ਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਨੀ-ਵਾ-ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕ-ਰ-ਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਦ-ਸ-ਤ-ਖ-ਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਕਾਲੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦ-ਸ-ਤ-ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜੇ ਵਾਲੀ ਕੇ ਪਰਦੇ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਦ-ਸ-ਤ-ਖ਼-ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੌਂ-ਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਇਲਾਇਚੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲ-ਪੇ-ਟ ਕੇ ਬੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅ-ਰ-ਪ-ਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ

ਕਰਜਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ-ਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫ-ੜ-ਕੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *