2 ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਗਰ ਹੋਵੇ ਖ਼ਤਮ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਹੋਵੇ ਜਾਂ400 ਬਸ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 100 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋੜ੍ਹ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ

ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੂਲਕੋਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ

ਚਮਚ ਰਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ 150ਗ੍ਰਾਮ,ਜਾਮਣ 100 ਗ੍ਰਾਮ,ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ,ਗੀਲੋਏ 100 ਗ੍ਰਾਮ,ਮੇਥੀ 120 ਗ੍ਰਾਮ,ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ,ਨਿਮੋਲੀਆਂ100 ਗ੍ਰਾਮ,ਕਾਲਾ ਨਮਕ 50 ਗ੍ਰਾਮ,ਸਿਲਾਜਿਤ 10 ਗ੍ਰਾਮ,ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ-ਰਾ-ਈ-ਡ-ਰ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 9 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *