ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਮਰੂਦ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬ-ਰ-ਕ-ਰਾ-ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋ-ਜ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ‘ਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਨ-ਰ-ਮ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਚਬਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਸ ਚੂਸੋ ਅਤੇ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੁੱਕੋ,ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬੱਚੇ – ਅਮਰੂਦ ਇੱਕ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗਰਭ ਅ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਬੱਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ — ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ – ਯੂ-ਕ-ਲਿ-ਪ-ਟ-ਸ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ, ਜਾਮੁਨ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ, ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਓ। 250 ਗ੍ਰਾਮ (ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ) ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਓ. ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਗੁਦਾ — ਸ਼ੌਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁ-ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ-ਮ-ਰੂ-ਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਗੁ-ਦਾ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.