ਸ਼ੂਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਆਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਣ ਵਿਚ ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਟਕੀ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ

ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਕੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਨ-ਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਣੀ ਨਾਲ ਛਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਐ-ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਪੀ ਲੈਣਾ

ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ,ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ

ਕਦੇ ਵੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਜਾਂ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨ-ਸ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ,ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅ-ਨਿੰ-ਦ-ਰਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨਸਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾ-ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਪਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾ-ੜੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਾ-ੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਲ ਤੇ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ,ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਆਪਾ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਕਮਰ ਚ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱ-ਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.