ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ-:ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰ-ਝ-ਲ-ਦਾ-ਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 100,000 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿ-ਸ਼ੂ-ਆਂ ਤੱਕ ਖੂ-ਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਕੁ-ਚਿ-ਤ ਜਾਂ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਅਤੇ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ? ਨ-ਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੰਗੀਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-:ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਇ-ਓਫਲਾ-ਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਫਾਈਟੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ-:ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿ-ਕਿ-ਤ-ਸ-ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾ-ੜ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਖਾਓ-:ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ।ਰਿ-ਫਾ-ਇੰ-ਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ਵਜੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਓ।ਘੱਟ ਲੂਣ ਖਾਓ-:ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡੱ-ਬਾ-ਬੰ-ਦ ​​ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲੂਣ ਨਾ ਪਾਓ।ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਰਹੋ-:ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.