Chicken, ਦੁੱਧ, ਘਿਉ ਆਦਿ ਮਨ ਭਾਉਦਾ ਖਾ ਖਾ ਵੀ ਘਟਾਓ ਮੋਟਾਪਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾ-ਉਂ-ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ ਘਿਉਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਹੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾ-ਇ-ਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੀਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤ-ਜ਼-ਰ-ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈ-ਜੀ-ਟੇ-ਰੀ-ਅ-ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾ-ਸਾ-ਹਾ-ਰੀ ਹਨ ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.