ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ-ਪੱ-ਸ਼-ਟ-ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ-ਪੱ-ਸ਼-ਟ-ਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭ-ਰ-ਪਾ-ਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ,ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ-ਪੱ-ਸ਼-ਟ-ਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂ-ਰ-ਵ-ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸ-ਪੱ-ਸ਼-ਟ-ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ-ਪੱ-ਸ਼-ਟ-ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਵਸਥਾ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋ-ਧ ਵੱਡੇ ਪੈ-ਮਾ-ਨੇ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀ-ਡ ਕੇਵਲ ਇਕ ਭੌਤਿਕ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚਣਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਸਾ-ਈ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਇਦਾ ਦਾ ਖੋ-ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰ-ਚਾ-ਰ-ਕ ਸ਼ਮਤਾ ਖੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਨ-ਮ-ਸ-ਕਾ-ਰ ਰੀਡ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਡ ਦੀ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੀਡ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨ-ਸਾਂ ਚ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੋਗ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੰ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਪ੍ਰ-ਕ੍ਰਿ-ਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਜਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 21 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼-ਮ-ਤਾ ਚ ਇਕ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਅੰ-ਤ-ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤੀ-ਗ-ਰ-ਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਆ-ਤ-ਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ-ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਆਸਾਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.