Breaking News
Home / Entertainment / 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,101 ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼

ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ,ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ,ਪਪੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ

ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਦੇਣਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 1 ਚੱਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੈਸ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ-ੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ

ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਗ ਧੱ-ਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: