ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇ-ਲਾ-ਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਪਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਬਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ ਘਰ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੱਸਣਗੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਹੈ ਗਲੋਅ ਐ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਉ ਸ ਨੂੰ ਦੁਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵਜੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਵਾ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ

ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ,ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁ ਆ ਰ ਗੰਦਲ ਐਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ,ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਗੁੱਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ ਲੋ ਅ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ-ਹਿ-ਣੀ-ਆਂ ਵੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਪ ਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਹੈ ਧਨੀਆ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿ ਰ ਚਾਂ ਹਨ,ਲੌਂਗ ਹੈ ਛੋਟੀ ਲਾਚੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਲਾਚੀ ਹੈ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿੰ ਨੀ ਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *