ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰੋ-ਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੰ-ਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿ-ਆ-ਣਿ-ਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰ-ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ-ਤ-ਨ ਕਰ ਲਏ ਧਾਗੇ-ਤਵੀਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫ-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ,ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ

ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱ-ਕ ਲਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ-ੜ-ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇ-ਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਰ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਸ-ਤਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੇਚ ਨੇ-ਤ-ਨੇ-ਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.