ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ, ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ-ਛਾ-ਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ…

ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਭੁੱ-ਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿਣਾ – ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸੱਟ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣੀ – ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,

ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ,ਲਗਾਤਾਰ ਖੂ-ਨ ਆਉਣਾ –ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰ-ਘ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.