ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਵੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਲਿੰ-ਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰ-ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ-ਨ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾ-ਲ-ਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮ ਗੱਠਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤੇ ਫੋਲਾਦ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤੇ ਸਗਰਫ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਸਤਾ ਚਾਂਦੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਕੁਸਤ ਕਲਈ 10 ਗਰਾਮ। ਸਿ-ਗਾ-ੜਾ੍ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 100ਗ੍ਰਾਮ ਜੈ ਫਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਜ-ਵੱ-ਤ-ਰੀ ਵੀ ਗ-ਰਾ-ਮ। ਕੁਸ਼ਤਾ ਤੰਬਾ 10ਗ੍ਰਾਮ ਅ-ਕ-ਰ-ਕ-ਰਾ ਇ-ਰਾ-ਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਾ-ੜੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਏਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇ-ਖੋ-ਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇਵੇਖ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.