67 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੁ ਸ਼ ਮ ਣ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬੱਸ ਵ ਰ ਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਪੇਟ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ ਬ ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਬਵਾਸੀਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇ ਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵ ਰ ਗੀ ਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਨਾ

ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *