7 ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਲਓ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਆਜਕਲ ਗਰਮੀ ਦ ਦੇਵੇ ਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਨਸਾਰੀ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਨਿੰਬੂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹੁਣ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 4 ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਢੇਢ ਗਲਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.