ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਾੜੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ-ਤ-ਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ,ਜਦੋਂ ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪ-ਤ-ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ,

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾ-ਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ,

ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਗੁਣ ਗਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੋਂ 1 ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਗਾ-ੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਨੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋ-ਲੀ ਅ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋ-ਲੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵਾਲੀ ਗੋ-ਲੀ ਲੈਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੋ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਗੋ-ਲੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.