ਸਿਰਫ ਖੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ-ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੀਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖੀ-ਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੀਰਾ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ,ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ-ਸ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ।ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਣਗੇ-:ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਐਂਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਤੱਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-:ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲਫਰ ਤੱ-ਤ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ,ਡੈਂ-ਡ-ਰ-ਫ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵ-ਰ-ਗੀ-ਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਲੰਬੇ, ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਚ-ਮ-ੜੀ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ-:ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨਬਰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ-:ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱ-ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ-:ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅ-ਕ-ਸ-ਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,ਖਾਰਸ਼

ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਖੀਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੀ-ਰੇ ਦੇ ਗੋਲ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿ-ਲ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ-:ਖੀਰੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼, ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਭਾ–ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ-:ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.