ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ-ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ-ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਜਰੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਚਿੰ-ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੰ-ਨੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੋ-ਲ-ਦੇ ਹੋ ਉ-ਸ-ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਨੇ ਮ-ਨ ਭੀ-ਤ-ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ-ੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂ-ਲ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੱ-ਕ-ਠਿ-ਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱ-ਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਿ-ਲ-ਵ-ਰ-ਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ-ਪ-ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵ-ਚ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *