ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ

ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇ-ਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਘਾ-ਤ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿ-ਆ-ਸ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹਨ,ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ-:ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱ-ਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ-:ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ‘ਚ ਗ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਧੁੰ-ਦ-ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ-:ਖ਼ੂ-ਨ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰ-ਦ-ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝ-ਰ-ਨਾ-ਹ-ਟ-:ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਰਵਸ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.