11 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਚ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲਵਾਂਗੇ,ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਕ-ਬ-ਜ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨ-ਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਇੰਨੀ ਵਧਿਆ ਚੀਜ ਆ ਜੋ ਬੈਡ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ,ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਫ ਨੂੰ ਵਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨ-ਸਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੇ-ਥੀ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਾਲ ਚੀਨੀ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈ-ਡ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,

ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆ ਨੂੰ

ਕੁ-ਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਪੇਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਈ-ਬ-ਟੀ-ਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕੱਪ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਕੇ ਦਾ ਸੇਵਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 7ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕ-ਜ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.