ਹੱਡੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਚ ਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਦੌੜਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔ-ਸ਼ੁ-ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ ਬੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਚਕੀ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ

ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ,ਹਿਚਕੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾ ਬਹੁਤ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ 10 ਤੋਂ 20ml ਤੱਕ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉ-ਲ-ਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਐਮਐਲ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰ-ਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦ-ਰ-ਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦ-ਰ-ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ,ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਦੀ ਛਾਜ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਕਾ ਲਓ ਦੋ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.