ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁ-ਚੇ-ਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੈ-ਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇ-ਤਾ-ਵ-ਨੀ ਸੰ-ਕੇ-ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ-:ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨ-ਜ਼-ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰ-ਗ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?ਇਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ-:ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ-:ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚ-ਰ-ਬੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਈਰਾਈਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ-:ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਵਰ ‘ਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ‘ਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪ-ੜਾ-ਅ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ-:ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,2. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ,3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ,4. ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.