5 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋ-ਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ

ਤੇ ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾ-ੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਵੇ-ਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਰ-ਕ-ਤ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਿ-ਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਜ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸ-ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.