ਬਹੁਤ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਨੀਦੇਵ

ਬਹੁਤ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਪਣਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸ਼ਨੀਦੇਵ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ ਲਿਆਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੈਂਚੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੈਰ ਘਸੀਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਸੋਈ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁੱਸੇ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ-ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਚੱਟਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ-ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ-ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਾਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ-ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਫੂਚੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਫੂਚੱਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *