Breaking News

ਗਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ‌ ਦਰਦ ਸੋਜ‌‌ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਟਾਂਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਲੇ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰਦਾਰ ਗਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਸੋਜ ਹੈ ਟਾਂਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿੱਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਲੀ ਗੈਸ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ.ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ .ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ .ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਉਹ ਹੈ ਨਮਕ ਦੋ-ਸ-ਤੋ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ.

ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ .ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ. ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਲਾਸ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *