ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,50 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼-ਬਾ-ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਸ-ਟ ਫ਼ੂ-ਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਿੰ-ਬੂ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੇਡ ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 12 ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਵੇ-ਸ-ਣ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਐ-ਲੋ-ਵੀ-ਰਾ ਜੈੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਂਡੇ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ

ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖਤਮ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.