Breaking News
Home / Entertainment / ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਣ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਣ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਮਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,ਐਮ ਐਲ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ

ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਐਮੈਲ ਤੁਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਫਰ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ bਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: