AC ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਮਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,AC ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦੋ-ਸ਼ੀ ਚ-ਲਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ

ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਤੇ ਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 26 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ 26 ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਬੱ-ਚ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 18,20 ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 26 ਤੇ

ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.