ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਭੁੰ-ਨ-ਕੇ ਖਾ ਲਓ-ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋ ਤੇ-ਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ 30 ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁ-ਟਾ-ਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨ-ਸ਼ੀ-ਲੀ ਚੀਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾ ਸ ਟ ਫੂ-ਡ ਜਾਂ ਜੰ-ਕ ਫੂ-ਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਜਰੂਰ ਕ ਰ ਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ,ਦੋ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ, ਦੋ ਚਮਚ ਸੌਂ ਫ,ਦੋ ਚਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ-ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾ-ਬ-ਤ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ-ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਸੇ-ਕ ਤੇ ਭੁੰ-ਨ-ਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਬ ਰੀ ਕ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਫੁਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਗੇ,ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਗ-ਰ-ਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਰ ਹੇ ਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਈ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾ ਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈ-ਸ-ਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਨੋ-ਮ ਵਿ-ਲੋ-ਮ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁ-ਟਾ-ਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਪੇ-ਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *