ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ ਇਕ ਬਾਰ ਲਓ -ਜੁਖਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਿਲੋਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਗੈਸ ਤ-ਜਾ-ਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਟੋ-ਕ-ਸਿ-ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ-ਟ-ਰੋਂ-ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਡਾ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ-ਟ-ਰੈਂ-ਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਜਲਾ ਜੁਕਾਮ ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ-ਲੇ-ਟ-ਲੈ-ਟ ਸੈਲ ਨੂੰ 10-15ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਡੇਂ-ਗੂ, ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂ-ਗੂ ਵਿਚ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਗਲੋਅ ਵਿਚ ਇਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈ-ਮ-ਪ-ਰੇ-ਚ-ਰ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲੋਅ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮਜੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭ-ਰ-ਪਾ-ਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਲੋਅ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਲੋਅ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਿਲੋਅ,ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਲੱਡ ਵਿਚ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਲੋਅ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰ-ਨ-ਸੀ-ਆ ਛਾਈਆਂ ਕਿਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਜਾਂ ਰਸ ਉਸ ਜਗਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਚਮਚ ਰੋਜਾਨਾ ਪੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲ ਨੂੰ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵੇ-ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੀ-ਲੀ-ਏ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗਿਲੋਅ ਨੂੰ ਆਪਾ ਲਿਮਟ ਨਹੀ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ-ਰਿ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.