ਖਾਲੀ ਪੇਟ 1 ਲੌਂਗ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਲੌਂ-ਗ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈ-ਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼-ਮੀ-ਨ ਖਿ-ਸ-ਕ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਦੇ ਹਨ.ਇਹ ਲੌਂਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ .ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ .ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.ਤਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਇੱਕ ਲੌਂ-ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂ-ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂ-ਸ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂ-ਸੀ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ-ਲਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੇ ਘੇ-ਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਲੌਂ-ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਸ ਲੌਂਗ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *