ਬੰਦਾ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਕੇ-ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਂਗੇ ਅਸਲੀ ਮਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਇਕ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਜਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰ-ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜਾ-ਨ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵੇਤਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੈਫ਼ਲ ਵੀ ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵੀ ਗਰਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਰਾਈ 20 ਗਰਾਮ। ਕੁਲੰਜਨ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਕਰਕਰਾ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋਠ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਿਸਤਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਚਿਲਗੋਜ਼ਾ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਫਰਾਨ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਵਰਕ 50 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚ-ਵ-ਨ-ਪ-ਰਾ-ਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.